РИМСКА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОТКРИТ ВЪТРЕШЕН ДВОР (ПЕРИСТИЛ) И КОЛОНАДА

Разположена е в близост до южната крепостна порта. Тя е типичен представител на римската гражданска архитектура от типа на италийските градски къщи. Построена е през втората половина на IV в. През средата на V в. е разрушена от хуните, след което отново е била изградена и разширена на север.

КРЕПОСТНА СТЕНА

Богатият на минерални извори античен град Диоклецианополис е бил обграден със солидна крепостна стена. Дълга е 2327 м. и обгражда площ от 300 дка.

Запазена е на места в оригинал до 10,50 м. Изградена е в края на III и началото на IV век по времето на император Диоклециан. Крепостната стена има форма на неправилен четириъгълник. Тя е една от най- добре запазените крепостни стени от епохата на късната античност на Балканите и в Европа. По цялата и дължина са издигнати 44 бойни кули. Южната крепостна порта ( Камилите) е главната порта. Тя се е извисявала на около 20 м височина. Южната порта, известна като „Камилите”, е символът на съвременния курорт Хисаря.

РИМСКА ГРОБНИЦА

Римската гробница се намира на 300 м. югозападно от археологическия резерват.

До нея се достига по пешеходна алея на юг от минералния извор „Момина сълза”. До гробницата може да се достигне и с превозно средство по обходен път при влизането в град Хисаря от посока гр. Пловдив. Гробницата се състои от стълбищен коридор и гробна камера. Камерата е изписана със стенописи, а подът и е оформен с разноцветна мозайка. Гробницата се датира от ІV в. и днес може да се види в автентичния и вид. Това е единствената римска гробница, открита досега в България с подова мозайка.

РИМСКИ ТЕРМИ

Разположени са в парк „Момина сълза”. На отделни места са запазени почти до покрив.

Те са едни от малкото известни термални римски бани в Европа. Целият комплекс обхваща 3000 кв.м. площ. Първоначалното им изграждане, заедно с нимфеума (светилище на нимфите) в тях датира от средата на II век. Обектът е консервиран, частично реставриран и достъпен за посещение.

ИМПЕРАТОРСКА РЕЗИДЕНЦИЯ

Намира се в парк „Момина сълза”.

От нея са разкрити 5 големи помещения с масивна сводова конструкция. Единствената римска сграда в Хисаря със запазени зидове до втори етаж. Датира се от началото на IV в.

РАННОХРИСТИЯНСКИ БАЗИЛИКИ

В Хисаря са разкрити и проучени 9 раннохристиянски базилики

От тях само 3 са експонирани и достъпни за посещение. Базиликите в Хисаря отразяват цялостното развитие на раннохристиянската базиликална архитектура през периода IV – VI в.

РИМСКИ АМФИТЕАТЪР

Намира се в непосредствена близост до минералния извор „Момина сълза”.

Първоначално той е използван за провеждане на гладиаторски борби, но след приемане на християнството за официална религия в Римската империя през 313 г., неговата функция е променена в съоръжение за спортни състезания и борби с животни. Изцяло е запазена арената на амфитеатъра. Амфитеатърът на Диоклецианополис е построен в края на III в. Той е най-късният известен досега римски амфитеатър. Макетът на амфитеатъра на Диоклецианополис е експониран в Археологическия музей.

РИМСКИ КАЗАРМИ

Разположени са от двете страни на южната крепостна порта по цялата дължина на южната крепостна стена и част от източната крепостна стена. Построени са през втората половина на IV век.

В казармите е била настанена на постоянен гарнизон войска от около 600 души. Експонирани са казармените постройки западно от южната крепостна порта.